VMB Praksa i volontiranje

Nakon sve učestalijih upita o mogućnostima praktičnog rada i volontiranja s početkom akademske godine 2017./2018., Vijeće mladih Benčić odlučilo je ponuditi organizirane mogućnosti volontiranja i prakse za studente, srednjoškolce i zainteresirane građane.

Program prakse i volontiranja Vijeće mladih Benčić vidi kao priliku za:

 • istraživanje,
 • stručno usavršavanje,
 • proširenje vidika,
 • upoznavanje novih ljudi i umrežavanje,
 • uvid u nove prakse i metode rada,
 • primjenu novih metoda i oblika rada,
 • multidisciplinarnost,
 • kolaborativno upravljanje,
 • sudjelovanje u promjenama,
 • zabavu.

Područja rada u koje je moguće uključiti se prilikom prakse u VMB jesu:

 • organizacija, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnoga rada,
 • rad s djecom i mladima,
 • rad s vanjskim suradnicima, ustanovama i organizacijama,
 • rad s roditeljima,
 • dokumentacija – statistika, fotografija, video, promidžbeni materijali i sl.,
 • stručno usavršavanje,
 • evidentiranje rada, vrednovanje i samovrednovanje.

VMB je program koji je otvoren i kolaborativan, tako da od suradnika koji se na ovaj način žele uključiti u naš rad očekujemo spremnost na suradnju, isprobavanje novih načina rada, pedagoških praksi, nove ideje, odgovornost, radoznalost, empatiju, prilagodljivost novim situacijama te inicijativu koju ćemo objeručke prihvatiti.