VMB Početnica

Početnica je jednogodišnji edukativni program Vijeća mladih Benčić namijenjen kulturno-umjetničkome odgoju djece unutar kojega je uspostavljena ravnoteža između istraživanja, rada, igre i druženja.

Program je namijenjen djeci iz grada Rijeke koja u tekućoj godini polaze prvi razred osnovne škole, a nastao je u želji da ponudimo najmlađim školarcima uključivanje u edukativni program koji će moći pohađati kao redovnu slobodnu aktivnost za vrijeme pohađanja prvog razreda osnovne škole. Prvi dio programa započinje u rujnu, a završava u prosincu, dok drugi počinje u veljači i završava u svibnju. Nakon završetka programa, djeci će se, ovisno o razini njihovoga interesa i rezultatima programa, ponuditi mogućnost nastavka sudjelovanja u edukativnim programima VMB.

Edukativni program provodi se za grupu od petnaestoro djece, a određen broj sastanaka zahtijeva i aktivnu uključenost roditelja u aktivnosti programa.

U 2019. i 2020. godini program je sufinanciran od strane Primorsko-goranske županije.

Ciljevi programa VMB Početnica su kroz upoznavanje različitih oblika kulture i umjetnosti u našemu gradu omogućiti:

  • Osnaživanje djece za snalaženje u svakodnevnim situacijama kroz učenje i vježbanje socijalnih i emocionalnih vještina,
  • Podizanje svijesti o povijesti grada i jačanje osjećaja pripadnosti, brige za prošlost i pružanje osnove za razmišljanje o budućnosti grada,
  • Poticanje kritičkoga razmišljanja i aktivnoga sudjelovanja djece u životu zajednice u kojoj žive od rane dobi,
  • Razvijanje smisla za samostalnost i inicijativu,
  • Poticanje slobode mišljenja i djelovanja,
  • Razvijanje smisla za stvaralaštvo i inicijativu, imaginaciju.

Metode rada u programu VMB Početnica temelje se na individualnom pristupu, istraživanju i iskustvenom učenju, zalaganju u zajednici te partnerskim odnosima. Kada god je moguće radionice se održavaju na terenu, u autentičnom okruženju, kako bi se omogućila smislena povezanost sa životom djece i njihovim društvenim i kulturnim okruženjem.

Prvi dio edukativnog programa VMB Početnica strukturiran je u tri modula: Stvaranje zajednice, Istraživanje grada i Susreti s umjetnicima

Modul 1 – Stvaranje zajednice

Aktivnosti u prvom modulu programa bit će namijenjene međusobnom upoznavanju, uspostavljanju odnosa i stvaranju zajednice djece, roditelja i voditelja radionice, uspostavljanju grupne dinamike i razvoju socijalnih i emocionalnih vještina kroz kreativne aktivnosti i igre.

Modul 2 – Istraživanje grada

Drugi modul posvećen je istraživanju grada Rijeke. Bogata povijest našega grada ostavila je materijalne i nematerijalne tragove koje će djeca imati prilike upoznati kroz igru, interaktivne obilaske i posjete raznim kulturnim institucijama. Cilj ovoga modula je podizanje svijesti djece o povijesti njihovoga grada, jačanje njihovoga osjećaja pripadnosti, brige za prošlost, te pružanje osnove za razmišljanje o budućnosti grada.

Modul 3 – Susreti s umjetnicima

Treći modul omogućit će djeci susrete s različitim umjetnicima kroz koje će imati priliku upoznati različita polja umjetničkoga djelovanja i prakse te povećati njihov interes za iskušavanje i bavljenje različitim oblicima umjetnosti. Proširivanje vidika na tom polju, ali i preuzimanje aktivne uloge u odabiru tehnike rada ili motiva razvija vlastite stvaralačke snage i potencijale te potiče na istraživanje individualnih interesa i sklonosti, a sve to uz potporu stručnoga mentora.

Drugi dio edukativnog programa VMB Početnica strukturiran je u tri modula:

Modul 4 – Trening životnih vještina

Aktivnosti u ovom modulu programa namijenjen su razvijanju vještina koje će djeci omogućiti da kroz istraživanje i igru uče kako na što bolji način odgovoriti zahtjevima i izazovima svakodnevnog života. Djeca će kroz primjenu različitih kreativnih aktivnosti i igara imati prilike razvijati komunikacijske vještine, vještine odnošenja s ljudima, vještine donošenje odluka, timski rad, vještine upravljanja emocijama, kreativno i kritičko mišljenje, samosvijest i empatiju, sposobnost prepoznavanja i izražavanja emocija i odgovarajućeg reagiranja u stresnim situacijama.

Modul 5 – Zajednica i ja

Peti modul omogućava djeci učenje pomoću iskustva uključivanja u lokalnu zajednicu. Model učenja zalaganjem u zajednici djeci omogućava da bolje upoznaju svoju zajednicu, njene potrebe i probleme te da istovremeno stječu iskustva, znanja i vještine o aktivnom građanstvu i društvenoj odgovornosti prema zajednici u kojoj žive i djeluju.

Modul 6 – Susreti s umjetnicima

Šesti modul omogućit će djeci susrete s različitim umjetnicima kroz koje će imati priliku upoznati polja umjetničkog djelovanja i prakse te povećati njihov interes za iskušavanje i bavljenje različitim oblicima umjetnosti. Proširivanje vidika na tom polju, ali i preuzimanje aktivne uloge u odabiru tehnike rada ili motiva razvija vlastite stvaralačke snage i potencijale te potiče na istraživanje individualnih interesa sklonosti, a sve to uz potporu stručnog mentora.

VMB Početnica u najavi

Nema događaja u najavi!