Natali Bosić

Natali Bosić završava diplomski studij Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci te paralelno radi i djeluje u nekoliko institucija i organizacija koje se bave neformalnim odgojem i obrazovanjem djece i mladih u području kulture i umjetnosti. Kontinuirano se educira kroz međunarodne radionice i treninge u ovom području.

2013. godine upoznaje kanadsku umjetnicu AltheuThauberger i uključuje se u projekt Preuzmimo Benčić. Upravo zahvaljujući Althei i umjetničkoj fondaciji Musagetes koji su prepoznali potrebe naše zajednice, nastao je projekt Vijeće mladih Benčić u kojem danas Natali i Ivana stvaraju programe koji promiču umjetnički odgoj djece i mladih te njeguju i razvijaju kreativnost, kritičko mišljenje, kulturne i estetske vrijednosti, interkulturalnost i  učenje zalaganjem u zajednici.

Ivana Golob Mihić

Ivana Golob Mihić završila je povijest umjetnosti i informatiku na Sveučilištu u Rijeci, gdje radi i danas u Centru za industrijsku baštinu.

Ključni trenutak za ovaj projekt bio je njeno upoznavanje kanadske umjetnice Althee Thauberger i fondacije Musagetes u Galeriji Kortil gdje je Ivana stažirala. To ju je dovelo do rada na filmu Preuzmimo Benčić i upoznavanja i suradnje s Natali Bosić.  Nakon predivnog iskustva rada na filmu, ta energija nije se mogla samo napustiti! Fondacija Musagetes i MMSU prepoznali su trenutak i Ivanin i Natalin prijedlog – i tako je sve počelo!

Rad na ovom projektu za Ivanu je iznimno zadovoljstvo, ponekad pomisli da je i ona jedan od sudionika i da  se samo došla igrati!