PRIJAVI SE NA RADIONICU

*Prijavi se za sudjelovanje na ovomjesečnoj radionici

Ime i prezime djeteta

Ime i prezime roditelja

Naziv radionice za koju se prijavljujete

Broj telefona

Broj mobitela

Email*

Napomene (alergije, netolerancija na hranu, bolest i sl.)

Dozvola za fotografiranje i snimanje djeteta tokom radionice
Slažem seNe slažem se

Ovime potvrđujem da će moje dijete sudjelovati u cjelokupnom programu radionice
Slažem seNe slažem se