MISIJA

Suradnja i osnaženje djece kako bi učila, utjecala, kreirala i doživjela različite oblike kulture svoga grada.

VIZIJA

Izgradnja, preuzimanje, nasljeđivanje kulture.

Vijeće mladih Benčić

(PRVA FAZA PROJEKTA)

 

Vijeće mladih Benčić (VBM) projekt je umjetničke fondacije Musagetes i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. Namijenjen je kulturno umjetničkom odgoju djece i mladih te razvoju njihovog odnosa s kulturom, kulturnom produkcijom i kulturnim institucijama u gradu. Projekt se nastavlja na prošlu uspješnicu, filmski projekt Preuzmimo Benčić kanadske umjetnice Althee Thauberger u kojem je sudjelovalo preko 50 djece s područja grada Rijeke.

Glavni cilj ovog projekta je približiti kulturu djeci i mladima kao budućim konzumentima i prenositeljima te kulture. Vijeće mladih Benčić prilika je za djecu i mlade da nauče više o resursima koji su potrebni za ostvarivanje kulturnog sadržaja te da se upoznaju s kulturnim institucijama i prostorima. Također, to je prilika da se kulturni prostori prilagode i nauče reagirati i osmišljavati sadržaj prilagođen djeci – da ih potakne na razmišljanje o programima, načinu razmišljanja i politikama koje se trebaju izmijeniti u skladu s time. Ovaj projekt je osmišljen i za djecu i za kulturne institucije kako bi se prepoznala snaga i značaj djece unutar kulturne dinamike grada.

Misija Vijeća mladih Benčić je suradnja i osnaženje djece kako bi učila, utjecala i kreirala različite oblike umjetnosti i kulture u svojem gradu. Važan dio ovoga procesa je i stvaranje mogućnosti za prezentaciju stavova, mišljenja i sadržaja produciranih od strane djece. Istupanjem u javnost, djeca izravno utječu na kulturnu dinamiku svoga grada i preuzimaju ulogu njenih aktivnih sudionika, kreatora i komentatora.

VMB želi svojim primjerom potaknuti ostale kulturne dionike na međusobnu suradnju i umrežavanje kako bi svojim zajedništvom i sinergijom pružili djeci  poticajno ozračje i okruženje za kvalitetno istraživanje kulture i umjetnosti te razvoj vlastite kreativnosti.

Vijeće mladih Benčić grupa je mladih Riječana koji uče, utječu, stvaraju i iskušavaju mnoge oblike umjetnosti u gradu. Oni otkrivaju i raspravljaju o umjetnosti i kulturi.

PROŠLOST

“PREUZMIMO BENČIĆ”

SADAŠNJOST

“AKTIVNO SUDJELOVANJE”

BUDUĆNOST

“DJEČJA KUĆA”